Wednesday 1 August 2012

Fant 1500 år gammelt hus som trolig tilhørte høvding

Det er oppdaget seks flatmarksgraver i området som skal graves ut i ukene som kommer. Det mørke feltet i bakken viser en av dem.
FOTO: Cato Guhnfeldt

Det 1500 år gamle jernalderhuset hadde et monumentalt inngangsparti med stor trapp. Dette ble i forrige uke gravd frem av arkeologer.

Bygningen er den største som er avdekket i Rogaland i løpet av de siste tiårene, i et område hvor det har stått i alt 30-35 bygninger og bodd mennesker i minst 1000 år. De levde av jordbruk, dernest fangst og fiske foruten handel.

Minst ni innganger

- Da vi hadde avdekket høvdingbygningen i en lengde av 50 meter, steg pulsen. Da vi passerte 60 meter, begynte vi å se på hverandre. Hva i all verden var dette? forteller utgravningsleder Even Bjørdal fra Arkeologisk museum/Universitetet i Stavanger.
Den avdekkede kjempebygningen er et såkalt treskipet stolpehus. 65 meter langt, 7 meter bredt, med minst ni innganger, kanskje flere, har bygningen vært brukt som bolig, til fest og matlaging, trolig også til produksjon av metallgjenstander som bronsesmykker og redskaper/våpen.