Saturday, 28 July 2012

Fant Håkon Håkonssons kongsgård


Arkeologer har funnet restene av en kongsgård som tilhørte Håkon Håkonsson. Funnet på Avaldsnes blir betegnet som en sensasjon.

– Dette er den eneste kongsgården fra middelalderen på landsbygda vi vet om. Det var en kjempeoverraskelse for oss å finne dette og et utrolig flott funn, sier professor i arkeologi ved Universitetet i Oslo, Dagfinn Skree.

Arkeologene har lenge vært sikre på at konger har holdt til på det historiske området på Avaldsnes i Karmøy kommune.

Under sommerens utgravinger på Avaldsnes er det gjort en rekke funn. Kongsgåden er det desidert største.
Arkeologene tror kongsgården ble bygget i andre halvdel av 1200-tallet.